19 януари 2013 г.

Най-четените публикации в блога

Как да предложите българско списание за индексиране в SCOPUS
Импакт ранг на списание - SCImagoJournalRank (SJR)
Citation Tracker
Отдалечен достъп
Индекс на Хирш

Няма коментари:

Публикуване на коментар