6 октомври 2010 г.

Индекс на Хирш (h-индекс)

През 2005 г. физикът Джордж Хирш предлага още един наукометричен показател, известен като Индекс на Хирш (H Index). Чрез този индекс се изчислява броят на цитиранията на публикациите на даден автор. Как става това?  Един пример: Ако един автор има публикувани 50 статии, но 6 от тях са цитирани 6 и повече пъти всяка, то неговият h-индекс е 6. Ако даден автор има само една статия, която е цитирана, той няма да бъде включен в този индекс. Индексът е наукометричен показател и подпомага да се определят значимите автори в дадена научна област. Посредством библиографската  и наукометрична база данни SCOPUS можете да измерите Вашият или на Ваши колеги научен принос. Индексът се вижда от профила/страницата на автора в SCOPUS. Когато е необходима оценка, вкл. за акредитация - това е инструментът, с който обективно и точно да оцените научно-изследователската и публикационна активност на учените.

Няма коментари:

Публикуване на коментар