17 юли 2010 г.

Как да предложите българско списание за индексиране в Scopus

В момента Scopus обхваща 18 000 заглавия научни издания от над 5000 издателства. Можете да се запознаете и изтеглите пълният списък с включените перодични заглавия в Scopus. Ако имате предложение за ново заглавие, което считате, че трябва да се индексира в Scopus, следва да попълните формата по-долу.
Предложенията за нови заглавия се разглеждат и оценяват от консултативен съвет (CSAB) на Scopus, съставен от изследователи и библиотекари. Процесът на оценяване на нови предложения е текущ и понякога отнема поне година, като крайният срок за оценка на изданията е на 1-ви септември всяка година. Трябва да се има предвид, че оценката на едно издание не зависи от това колко пъти то е предложено - това само затруднява процеса на оценка . Издателите / редакторите следва да знаят, че ще им бъде поискано предоставянето на образец под формата на PDF файлове, като последна стъпка при разглеждане на предложението. Не е възможно завършването на процеса, без да са предложени PDF файлове на периодичното издание.
В рамките на 24 часа на адреса на електронната поща за контакти ще получите имейл потвърждение, че предложението за ново заглавието е получено и ще бъде разгледано. Когато разглеждането от страна на CSAB е завършено, те имат грижата да Ви информират за резултатите от оценката. Също така, следва да се има впредвид, че разглеждането на предложение за ново заглавие не гарантира включването на заглавието в базата данни Scopus .
Заглавията, които Scopus включва трябва да отговарят на най-малко три критерия: статиите да имат резюмета на английски език, да са реферирани (оценени от редакционна колегия), както и изданието да има редовен график на публикуване. Scopus по подразбиране не приема заглавие, ако то не отговаря на някои от тези критерии.
В случай, че имате въпроси относно процеса на оценка или други въпроси, можете да се свържете с издателя на mailto: contentqueries@Elsevier.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар