Списък на българските списания, индексирани в SCOPUS

Списъкът включва информация за наукометричните показатели на списанията - SJR (Scimago Journal Rank), SNIP (Source Normalized Impact per Paper) и CiteScore за 2016 г. Импакт рангът (SJR) е индикатор, който измерва престижа на списанията. CiteScore e новия индикатор за оценка на списания и дава среден брой цитирания на статия в периодично издание за тригодишен прозорец. Списанията с удебелен шрифт имат най-високи CiteScore показатели. SNIP (Source Normalized Impact per Paper)  взема впредвид научната област на изданието. Включена е  информация дали списанието е активно или спряло. Отбелязани са  списанията, които са на отворен достъп (OA). 
Последно обновяване: 4.06.2017 г.

 
 
Заглавие    SJR  CiteScore    SNIP 
  Acta Medica Bulgarica, Active OA 0.1050.10.005
  Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica, Inactive
  Acta Zoologica Bulgarica, Active 0.2150.530.502
  Advanced Studies in Theoretical Physics,   Active OA 0.425 0.558
  Akusherstvo i Ginekologiia, Active 0,119 0,14
  Anaesthesiology and Intensive Care, Active0,100
  Applied Mathematical Sciences, Active OA0.3680.450.575
  Archaeologica Bulgarica, Active0.1020.210.091
  Balkanistic Forum, Active
0
  Bulgarian Astronomical Journal0,1110,180,019
  Biomedical Reviews  OA0.1160.10.035
  Biotechnology and Biotechnological Equipment, Active0.1620.3230.315
  Bulgarian Chemical Communications, Active 0.1560.290.32
  Bulgarian Historical Review, Active0.102
  Bulgarian Journal of Agricultural Science, Active 0.1960.2560.423
 Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Active OA0.1510.2240.345
  Bulgarian Medicine - Inactive
  Chemistry (Химия. Природните науки в образованието), Active 0.1900.150.393
  Clinical and Transfusion Haematology, Active0.101
  Clinical Application of Immunology, Inactive
  Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences, Active 0.2050.300.265
  Cybernetics and Information Technologies, Active  OA0.60
0.170
0,600.425
  Doklady Bolgarskoi akademii nauk - Inactive
  Eksperimentalna Medicina i Morfologiya, Inactive
  Endokrinologya, Active 0.1240.060.063
  EJTR (European Journal of Tourism Research) Active   0.1520.550.217
  Farmatsija, Active0.1490,120,285
  Fizikalna Kurortna i Rekhabilitatsionna Meditsina, Inactive
  Folia Medica, Active OA0.1810,55
  General Medicine, Active 0.10,03 
  Geochimija, Mineralogija i Petrologija, Inactive
  Geologica Balcanica, Inactive
  Ikonomicheski Izsledvania, Active0.1010,05
  Internal Diseases, Inactive
  International Journal Bioautomation OA0.1640.640.789
  International Journal of Mathematical Analysis, Active OA0.339 0.507
  Journal of the Balkan Tribological Association, Active  0.2210.240.947
  Journal of Environmental Protection and Ecology, Active  0.2500.310.631
  Journal of Geometry and Symmetry in Physics, Active 0.1520.320.920
  Journal of Chemical Technology and Metallurgy OA, Active0,1940.420.406
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria), OA, Active0.23
  Kurortologiya i Fizioterapiya, Inactive
  Molekuliarna meditsina = Molecular medicine / Nauchno sdruzhenie 'Molekuliarna meditsina', Inactive
  Nauchni trudove na Meditsinskata akademiia Vǔlko Chervenkov, Inactive
  Nauchni trudove na Visshiia meditsinski institut, Sofiia, Inactive
  Nephrology, Dialysis and Transplantation, Active0.1
  Nephrology, Hemodialysis and Transplantation, Inactive 
  Nevrologija Psikhiatrija I Nevrokhirurgija, Inactive
  Ortopediya i Travmatologiya, Inactive
  Oxidation Communications, Active ^0.122 0.116
  Pediatriya, Active 0.1
  Problemi na Geografijata,  Inactive
  Problemi na Geografijata na NR. Balgarija, Inactive
  Problemi na Khigienata, Inactive
  Problemi na Pnevmologiyata i Ftiziatriyata, Inactive
  Problems of Infectious and Parasitic Diseases, Active 0.189 0.416
  Propagation of Ornamental Plants, Active  0.1540,510.279
  Rentgenologiya i Radiologiya, Active 0.1  
  Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, Active0.1010,04
  Revmatologiia, Active0.1
  Savremenna Medicina, Inactive
  Silva Balcanica, Active0.2130.150.187
  Tekstil i Obleklo, Inactive0.1
  Textilat, Inactive
  Tekstilna Promishlenost, Inactive
  ZooKeys, Active  OA0.5771,04 0.798