Списък на българските списания, индексирани в SCOPUS

 
 
Списъкът включва информация за наукометричните показатели на списанията - SJR (Scimago Journal Rank), SNIP (Source Normalized Impact per Paper) и IPP (Impact per Publication) за 2014 г. Импакт рангът (SJR) е индикатор, който измерва ранга на списанията. IPP (Impact per Publication) наподобява импакт фактора, но  използва тригодишен прозорец за цитиране. SNIP (Source Normalized Impact per Paper) отстранява някои от недостатъците на ИФ, като взема впредвид само цитатите в научната област на изданието. Включена е  информация дали списанието  е активно или спряло. Отбелязани са  списанията, които са на отворен достъп (OA) и са включени  в Directory of Open Access Journals ( DOAJ ) и Directory of Open Access Scholarly Resources ( ROAD). Знакът "^" показва ръст на индикаторите на рецензираното списание в сравнение с предходната година.

Ново заглавие: Bulgarian Astronomical Journal

Заглавие    SJR      IPP    SNIP 
  Acta Medica Bulgarica, Active OA0.1230.0370.015
  Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica, Inactive
  Acta Zoologica Bulgarica, Active ^0.270.5380.686
  Advanced Studies in Theoretical Physics,   Active OA 0.2260.3770.637
  Akusherstvo i Ginekologiia, Active 0,119 
  Anaesthesiology and Intensive Care, Active0,100
  Applied Mathematical Sciences, Active OA0.3350.5070.853
  Archaeologica Bulgarica, Active0.1060.0910.216
  Asklepii: bolgaro-sovetskii ezhegodnik istorii i teorii meditsiny, Inactive
 


  Biomedical Reviews  OA0.1160.10.035
  Biotechnology and Biotechnological Equipment, Active0.1620.3230.315
  Bulgarian Chemical Communications, Active ^0.1560.290.32
  Bulgarian Historical Review, Active0.102
  Bulgarian Journal of Agricultural Science, Active ^0.1960.2560.423
 Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Active OA^0.1510.2240.345
  Bulgarian Medicine - Inactive
  Chemistry, Active ^0.210.410.72
  Clinical and Transfusion Haematology, Active0.1
  Clinical Application of Immunology, Inactive
  Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences, Active ^0.210.3070.411
  Cybernetics and Information Technologies, Active  OA0.170.2050.356
  Doklady Bolgarskoi akademii nauk - Inactive
  Eksperimentalna Medicina i Morfologiya, Inactive
  Endokrinologya, Active ^0.1240.10.063
  EJTR (European Journal of Tourism Research) Active   0.1970.3410.255
  Farmatsija,  Active0.101
  Fizikalna Kurortna i Rekhabilitatsionna Meditsina, Inactive
  Folia Medica, Active OA0.172
  General Medicine, Active 0.1 0,021 0,042
  Geochimija, Mineralogija i Petrologija, Inactive
  Geologica Balcanica, Inactive
  Ikonomicheski Izsledvania, Active0.101
  Internal Diseases, Inactive
  International Journal Bioautomotion OA^0.2280.4770.548
  International Journal of Mathematical Analysis, Active  OA^0.2280.2930.566
  Journal of the Balkan Tribological Association, Active  0.2420.2170.298
  Journal of Environmental Protection and Ecology, Active  0.2050.3420.425
  Journal of Geometry and Symmetry in Physics Active ^0.310.5970.997
  Khigiena i Zdraveopazvane, Inactive
  Khirurgiia, Inactive
  Kurortologiya i Fizioterapiya, Inactive
  Molekuliarna meditsina = Molecular medicine / Nauchno sdruzhenie 'Molekuliarna meditsina', Inactive
  Nauchni trudove na Meditsinskata akademiia Vǔlko Chervenkov, Inactive
  Nauchni trudove na Visshiia meditsinski institut, Sofiia, Inactive
  Nephrology, Dialysis and Transplantation, Active0.1
  Nephrology, Hemodialysis and Transplantation, Inactive0.101
  Nevrologija Psikhiatrija I Nevrokhirurgija, Inactive
  Ortopediya i Travmatologiya, Inactive
  Oxidation Communications, Active ^0.2280.3450.524
  Pediatriya, Active 0.1
  Problemi na Geografijata,  Inactive
  Problemi na Geografijata na NR. Balgarija - Inactive
  Problemi na Khigienata, Inactive
  Problemi na Pnevmologiyata i Ftiziatriyata, Inactive
  Problems of Infectious and Parasitic Diseases, Active 0.1860.1110.211
  Propagation of Ornamental Plants, Active  0.1920.4340.298
  Rentgenologiya i Radiologiya, Active 0.10,0100,002
  Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, Active0.101
  Revmatologiia, Active0.1
  Savremenna Medicina, Inactive
  Silva Balcanica, Active0.1350.10.343
  Tekstil i Obleklo, Inactive0.1
  Textilat, Inactive
  Tekstilna Promishlenost, Inactive
  ZooKeys, Active  OA 0.5260.914 0.968