Списък на българските списания, индексирани в SCOPUS

Списъкът включва информация за наукометричните показатели на списанията - SJR (Scimago Journal Rank), SNIP (Source Normalized Impact per Paper) и CiteScore за 2017 г. Импакт рангът (SJR) е индикатор, който измерва престижа на списанията. CiteScore e новият индикатор за оценка на списания и дава среден брой цитирания на статия в периодично издание за тригодишен прозорец. Списанията с удебелен шрифт имат най-високи CiteScore показатели. SNIP (Source Normalized Impact per Paper)  взема впредвид научната област на изданието. Включена е  информация дали списанието е активно или спряло. Отбелязани са  списанията, които са на отворен достъп (OA). 
Последно обновяване: 29.01.19г.

Списъкът на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се обновява от НАЦИД на   https://randii.nacid.bg/home 


  Заглавие

    SJR 

CiteScore 

SNIP
   Acta Medica Bulgarica
0,138
   Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica, Inactive
  Acta Zoologica Bulgarica, Active 
0.217
  Advanced Studies in Theoretical Physics, Inactive, OA 
0.133
  Akusherstvo i Ginekologiia, Active 
0,120 
  Anaesthesiology and Intensive Care, Active
0,100
  Applied Mathematical Sciences, Active OA
0.153
  Archaeologia Bulgarica, Active
0.147
  Balkan Journal of Medical Genetics
0,199
  Balkanistic Forum, Active
0,100
  Bulgarian Astronomical Journal
0,174
  Biomedical Reviews  OA
0.16
  Biotechnology and Biotechnological Equipment : International Scientific‐Theoretical and Applied Publication 
  BioRisk
  Bulgarian Astronomical Journal
  Bulgarian Chemical Communications, Active 
0.156
  Bulgarian Historical Review, Inactive
0.102
  Bulgarian Journal of Agricultural Science, Active 
0.262
  Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Active OA
0.207
  Bulgarian Medicine - Inactive
  Chemistry (Химия. Природните науки в образованието), Active 
0.198
  Clinical and Transfusion Haematology, Active
0.104
  Clinical Application of Immunology, Inactive
  Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences, Active 
0.21
  Comparative Cytogenetics, Active
0,431
  Contemporary Engineering Sciences
0,129

  Cybernetics and Information Technologies, Active  OA
0,204
  Doklady Bolgarskoi akademii nauk - Inactive
  Ecologia Balkanica, 
0,123
  Eksperimentalna Medicina i Morfologiya, Inactive
  Endokrinologya, Active 
0.127
  EJTR (European Journal of Tourism Research) Active   
0.262
  Farmatsija, Active
0.11
  Fizikalna Kurortna i Rekhabilitatsionna Meditsina, Inactive
  Folia Medica, Active OA
0.206
  Forestry Ideas  0,101
  Fractional Calculus & Applied Analysis: International Journal for Theory and Applications
  HARMO 2014 - 16th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings
  Hematology (Bulgaria)
0,101
  Hygiene and public health, Inactive 0,105
  General Medicine, Active 
0.101
  Genetics and Breeding: Journal of Plant, Animal and Microbial Genetics and Breeding, Inactive
   Geochimija, Mineralogija i Petrologija, Inactive
  Geologica Balcanica, Inactive
  Ikonomicheski Izsledvania, Active
0.123
  Internal Diseases, Inactive
  International Journal Bioautomation OA
0.231
  International Journal of Mathematical Analysis, Active OA
0.153
  International Journal of Applied Mathematics
  International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
0,210
  Journal of the Balkan Tribological Association, Active  
0.213
  Journal of Environmental Protection and Ecology, Active  
0.306
  Journal of Geometry and Symmetry in Physics, Active 
0.195
  Journal of Chemical Technology and Metallurgy OA, Active
0,331
  Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)
0,103
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria), OA, Active
0,22
  Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, Inactive
  Kurortologiya i Fizioterapiya, Inactive
 Khirurgiia/Surgery, Inactive
0.103
  Molekuliarna meditsina = Molecular medicine / Nauchno sdruzhenie 'Molekuliarna meditsina', Inactive
  MycoKeys
1.487
  Nature Conservation 
0.614
  Nauchni trudove na Meditsinskata akademiia Vǔlko Chervenkov, Inactive
  Nauchni trudove na Visshiia meditsinski institut, Sofiia, Inactive
  NeoBiota
1,133
  Nephrology, Dialysis and Transplantation, Active
0.1
  Nephrology, Hemodialysis and Transplantation, Inactive
 0,100
NeoBiota
1,133
  Nevrologija Psikhiatrija I Nevrokhirurgija, Inactive
  Ortopediya i Travmatologiya, Inactive
  Oxidation Communications, Active 
0.161
  Pediatriya, Active 
0.101
  PhytoKeys
0,518
  Pharmacia, Inactive
  Problemi na Geografijata na NR. Balgarija, Inactive
  Problemi na Khigienata, Inactive
  Problemi na Pnevmologiyata i Ftiziatriyata, Inactive
  Problems of Infectious and Parasitic Diseases, Inactive 
0.114
  Propagation of Ornamental Plants, Active  
0.261
  Rentgenologiya i Radiologiya, Active 
0.123
  Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, Active
0.111
  Revmatologiia, Active
0.1
  Savremenna Medicina, Inactive
  Silva Balcanica, Active
0.126
  Series on Biomechanics
0,118
  Tekstil i Obleklo, Inactive
0.1
  Textilat, Inactive
  Tekstilna Promishlenost, Inactive
  ZooKeys, Active, OA
0.533
  Zoosystematics and Evolutionopen access  
0,477