Списък на българските списания, индексирани в SCOPUS

Списъкът включва информация за наукометричните показатели на списанията - SJR (Scimago Journal Rank), SNIP (Source Normalized Impact per Paper) и CiteScore за 2017 г. Импакт рангът (SJR) е индикатор, който измерва престижа на списанията. CiteScore e новия индикатор за оценка на списания и дава среден брой цитирания на статия в периодично издание за тригодишен прозорец. Списанията с удебелен шрифт имат най-високи CiteScore показатели. SNIP (Source Normalized Impact per Paper)  взема впредвид научната област на изданието. Включена е  информация дали списанието е активно или спряло. Отбелязани са  списанията, които са на отворен достъп (OA). 
Последно обновяване: 29.01.19г.

 


  Заглавие

    SJR 

CiteScore 

SNIP
   Acta Medica Bulgarica
0,138
 
 
   Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica, Inactive
 
 
 
  Acta Zoologica Bulgarica, Active 
0.217
 
 
  Advanced Studies in Theoretical Physics, Inactive, OA 
0.133
 
 
  Akusherstvo i Ginekologiia, Active 
0,120 
 
 
  Anaesthesiology and Intensive Care, Active
0,100
 
 
  Applied Mathematical Sciences, Active OA
0.153
 
 
  Archaeologia Bulgarica, Active
0.147
 
 
  Balkan Journal of Medical Genetics
0,199
 
 
  Balkanistic Forum, Active
0,100
 
 
  Bulgarian Astronomical Journal
0,174
 
 
  Biomedical Reviews  OA
0.16
   
  Biotechnology and Biotechnological Equipment : International Scientific‐Theoretical and Applied Publication       
  BioRisk      
  Bulgarian Astronomical Journal
     
  Bulgarian Chemical Communications, Active 
0.156
   
  Bulgarian Historical Review, Inactive
0.102
   
  Bulgarian Journal of Agricultural Science, Active 
0.262
   
  Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Active OA
0.207
   
  Bulgarian Medicine - Inactive
     
  Chemistry (Химия. Природните науки в образованието), Active 
0.198
   
  Clinical and Transfusion Haematology, Active
0.104
   
  Clinical Application of Immunology, Inactive
     
  Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences, Active 
0.21
   
  Comparative Cytogenetics, Active
0,431
 
 
  Contemporary Engineering Sciences
0,129
 
 

  Cybernetics and Information Technologies, Active  OA
0,204
   
  Doklady Bolgarskoi akademii nauk - Inactive
     
  Ecologia Balkanica, 
0,123
 
 
  Eksperimentalna Medicina i Morfologiya, Inactive
     
  Endokrinologya, Active 
0.127
   
  EJTR (European Journal of Tourism Research) Active   
0.262
   
  Farmatsija, Active
0.11
   
  Fizikalna Kurortna i Rekhabilitatsionna Meditsina, Inactive
     
  Folia Medica, Active OA
0.206
   
  Forestry Ideas  0,101
 
 
  Fractional Calculus & Applied Analysis: International Journal for Theory and Applications
  HARMO 2014 - 16th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings
     
  Hematology (Bulgaria)
0,101
 
 
  Hygiene and public health, Inactive 0,105    
  General Medicine, Active 
0.101
   
  Genetics and Breeding: Journal of Plant, Animal and Microbial Genetics and Breeding, Inactive
     
   Geochimija, Mineralogija i Petrologija, Inactive    
 
  Geologica Balcanica, Inactive
     
  Ikonomicheski Izsledvania, Active
0.123
   
  Internal Diseases, Inactive
     
  International Journal Bioautomation OA
0.231
 
 
  International Journal of Mathematical Analysis, Active OA
0.153
 
 
  International Journal of Applied Mathematics
 
 
 
  International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
0,210
 
 
  Journal of the Balkan Tribological Association, Active  
0.213
 
 
  Journal of Environmental Protection and Ecology, Active  
0.306
 
 
  Journal of Geometry and Symmetry in Physics, Active 
0.195
 
 
  Journal of Chemical Technology and Metallurgy OA, Active
0,331
 
 
  Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)
0,103
 
 
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria), OA, Active
0,22
   
  Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, Inactive
     
  Kurortologiya i Fizioterapiya, Inactive  
 
 
 Khirurgiia/Surgery, Inactive
0.103
 
 
  Molekuliarna meditsina = Molecular medicine / Nauchno sdruzhenie 'Molekuliarna meditsina', Inactive
     
  MycoKeys
1.487
 
 
  Nature Conservation 
0.614
 
 
  Nauchni trudove na Meditsinskata akademiia Vǔlko Chervenkov, Inactive
     
  Nauchni trudove na Visshiia meditsinski institut, Sofiia, Inactive
     
  NeoBiota
1,133
 
 
  Nephrology, Dialysis and Transplantation, Active
0.1
   
  Nephrology, Hemodialysis and Transplantation, Inactive
 0,100
   
NeoBiota
1,133
 
 
  Nevrologija Psikhiatrija I Nevrokhirurgija, Inactive
     
  Ortopediya i Travmatologiya, Inactive
     
  Oxidation Communications, Active 
0.161
 
 
  Pediatriya, Active 
0.101
   
  PhytoKeys
0,518
   
  Pharmacia, Inactive
     
  Problemi na Geografijata na NR. Balgarija, Inactive
     
  Problemi na Khigienata, Inactive
     
  Problemi na Pnevmologiyata i Ftiziatriyata, Inactive
     
  Problems of Infectious and Parasitic Diseases, Inactive 
0.114
 
 
  Propagation of Ornamental Plants, Active  
0.261
 
 
  Rentgenologiya i Radiologiya, Active 
0.123
 
 
  Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, Active
0.111
 
 
  Revmatologiia, Active
0.1
 
 
  Savremenna Medicina, Inactive
 
 
 
  Silva Balcanica, Active
0.126
 
 
  Series on Biomechanics
0,118
 
 
  Tekstil i Obleklo, Inactive
0.1
   
  Textilat, Inactive
     
  Tekstilna Promishlenost, Inactive
     
  ZooKeys, Active, OA
0.533
 
 
  Zoosystematics and Evolutionopen access  
0,477