Достъп чрез МОН


От началото на 2012 г. стартира нов тригодишен лиценз за достъп до базите данни с научна информация на Elesevier - Science Direct и SCOPUS, осигурен от Министерството на образованието и науката

59 научни и образователни институции имат достъп до тези бази данни - това са всички български университети, институтите на БАН, Народна библиотека, Централна научно-техническа библиотека, Централна селскостопанска библиотека и др.
Така МОН осигурява на научните работници, студенти и преподаватели достъп до качествена научна информация за нуждите на тяхната научна и изследователска работа или образование.

Science Direct Freedom Collection е водеща пълнотекстова база данни от над 2600 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологични науки и социалните науки. Абонаментът осигурява достъп само до научните списания за последните 5 години.

Scopus е най-голямата библиографска наукометрична база данни в света за рецензирана литература и качествени уеб-източници, с интелигентни инструменти за проследяване, анализиране и онагледяване на научните изследвания. Базата данни
• Съдържа 46 милиона записи, 70% от които с резюмета
• Преглежда близо 19500 заглавия периодични издания от 5000 издатели от цял ​​свят
• Включва над 4,6 милиона доклада от конференции
• Включва на 100% базата Medline
• Предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научни изследвания.


За периода от 01.07.2013 г. до 31.01.2014 г. определени от МОН организации имаха достъп до базата данни в областта на химията  Reaxys.


Издателят предлага срещу абонамент достъп и до:
E-books - колекция от електронни книги в различни тематични области
Embase е библиографска база данни в областта на биологията, медицината и фармацията с над 20 млн. записи от над 7000 научни издания.
Engineering Village е мулти-дисциплинарна база данни в областта на инженерните науки.
Brain Navigator  - Интерактивен 3D атлас на мозъка