6 юли 2011 г.

Scopus Citation Tracker - проследяване на цитати

Scopus Citation Tracker е бърз и лесен начин да се намерят, проверят и следят данните за цитиране на материали, автори или теми. Със Scopus Citation Tracker можете да:
• Намерите най-често цитираните автори в дадена тематична област
• В реално време да проследите данните за цитирани статии и автори
• Да следите какви са горещите теми по дисциплини
• Какви статии и теми се цитират
Това е най-ефективния начин да сте в крак с тенденциите в научните изследвания в дадена област и кои са най-влиятелните статии и автори. Можете да настроите системата от вашия персонален профил да получавате напомняния по електронна поща, когато интересуващи ви статии или автори получават нови цитати. Системата позволява да експортирате данни с цитати към други приложения с цел запазване или за по-нататъшен анализ.
Как работи Citation Tracker?
1. Направете търсене на автор.
2. Изберете автора(ите) по ваш избор, като кликнете в квадратчетата до имената на авторите и кликнете върху "Citation Tracker".
3. Генерира се списък, в който можете да видите броя на цитиранията на статиите на даден автор и на всяка статия поотделно. Можете да променяте начина на сортиране и да изберете сортиране по възходяща или нисходяша дата.
4. Можете да изключите самоцитиранията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар