20 март 2011 г.

НОВО! Oтдалечен достъп

Самоуправляващ се  отдалечен достъп  (self-managed remote access) е новата услуга за  потребителите на  SciVerse ScienceDirect и Scopus , която издателство Елзевир  предлага. Така потребителите ще достигат до съдържанието на научните бази данни SciVerse ScienceDirect и Scopus от дома си и навсякъде извън мрежата на университета си. Те получават  достъп  24 часа / 7 дни в седмицата до съдържанието на базите данни с пълнотекстова и библиографска информация. Библиотекарите и администраторите са освободени от допълнителната административна тежест, свързана с включването и управлението на индентификацията при отдалечен достъп. Услугата е безплатна и не изисква инвестиции в инфраструктура. Как да се активира? Оторизиран представител на институцията изпраща мейл до отдел "Подръжка" с молба да бъде активиран самоуправляващ се  отдалечен достъп  (self-managed remote access) за съответната институция. След активацията се появява връзката Remote access activation (Виж изображението) и потребителите след регистрация индивидуално и по желание активират тази услуга от  тази връзка. Видео ръководство  за потребителите на англ. ез.


Няма коментари:

Публикуване на коментар