19 януари 2013 г.

Електронна книга за общи стандарти за оценка на изследователската дейност

На разположение на потребителите е електронната книга Snowball Metrics Recipe Book , която предлага решения за общи стандарти за оценка на научно-изследователската дейност. Показателите  са определени и съгласувани с водещи висши учебни заведения и организации, като финансиращи организации и правителствени групи. Стремежът е тези показатели  да се превърнат в глобални стандарти, които да  позволяват институционален сравнителен анализ (бенчмаркинг) в подкрепа на вземане на институционални решения в целия спектър на изследователските дейности, вкл. рейтинги и различни сравнителни оценки. Проектът   Snowball Metrics   се реализира от University of Oxford,University College London, University of Cambridge, Imperial College London, University of Bristol, University of Leeds, Queen’s University Belfast, University of St Andrews и Elsevier.

Няма коментари:

Публикуване на коментар