31 януари 2013 г.

Нова "многоизмерна" система за класиране на университетите

В рамките на ирландското председателство на ЕС вчера в Дъблин  бе обсъдена нова "многоизмерна" система за класиране на университетите - U-Multirank.  Тя цели включване на  повече фактори за оценка, разпределени в пет отделни области като: репутация  на научните изследвания, качеството на преподаването и ученето, международна ориентация, успех в областта на трансфера на знания (например партньорства с бизнеса и стартиращи предприятия) и принос към регионалния растеж. Около 500 университета от Европа и целия свят се очаква да участват в класирането, а  първите резултати ще бъдат публикувани в началото на 2014 г.
Андрула Василиу -  Европейският комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта казва: "университетите са един от най-успешните изобретения на Европа, но ние не можем да почиваме на лаврите си. Трябва да мислим и да действаме  по-стратегически за да се реализира пълния потенциал на нашите университети."
U-Multirank ще даде на студентите и институциите ясна представа за важните области за оценка. В допълнение към класацията, U-Multirank също така  ще класира университетите в четири  тематични области: бизнес науки, машинно инженерство, електротехника и физика. Списъкът на дисциплините ще бъде постепенно увеличен през следващите години.
Класацията  ще се прави от независим консорциум, начело с  Центъра за висшето образование (CHE) в Германия и Центъра за политики във висшето образование (CHEPS) в Нидерландия. Партньори ще са Центъра за наука и технологични изследвания в Лайденския университет (CWTS), информационните специалисти на  Elsevier, фондация "Бертелсман" и софтуерната фирма Folge3. Консорциумът ще си партнира с националните рейтингови агенции и всички заинтересовани организации, представляващи студентите, университетите и бизнеса. Новата класация ще бъде безпристрастна и ще се основава на измерими критерии и данни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар