11 декември 2021 г.

Какво бе новoто и подобреното в базата данни Scopus през 2021 г. ?

  • Scopus Author Profile pages: Разширихме съществуващата функционалност, за да предоставим допълнителна информация.
  • Author Feedback Wizard: Направихме работния процес по-интуитивен и въведохме възможността за редактиране на данни за препринти и предоставяне на данни.
  • Documents Details page: Новите функции включват показателите: Брой прегледи на документа и визуализации на профила на автора в Scopus.
  • Policy citations in PlumX metrics: Над 7,8 милиона цитата на политики са добавени към близо 3 милиона записа в Scopus, свързвайки изследванията с използването им в доклади, насоки, препоръки, закони, книги и т. н.
  • Preprint content in Scopus Author Profiles: SSRN препринтите сa добавени към съдържанието, от четири други големи сървъра за предпечат от януари тази година.
  • Funding data: Увеличихме броя на статиите, съдържащи информация за финансиране, с оптимизирана функционалност за проследяване и стартирахме проект за добавяне на данни за спечелени проекти за финансиране към профилите на авторите.
  • Open access (OA) filters: Към днешна дата сме добавили или актуализирали информацията за 17 милиона документа на OA, така че съдържанието на отворен достъп да е по-лесно за намиране и анализ. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар