8 юли 2021 г.

Вторичните документи в Scopus

Много често в резултатите от търсенето в наукометричната база данни Scopus  срещате израза Secondary documents (вторични документи). Авторите питат “Аз виждам статията си в Scopus, но връзката не е активна. Защо не ми се признава  публикацията след като я откривам в  Scopus?" Отговорите са в значението на този термин. 

Вторичен документ е документ, който е извлечен от списъците с литература в статиите, или от  т. нар. пристатийна библиография от документите в Scopus - или източниците, които авторите са цитирали в своята публикация. 

Нормално е авторите да цитират всички документи, които съответстват на темата им, а не само документи от Scopus. Така тези заглавия влизат в Scopus, но не са част от базата данни на Scopus, тъй като идват от списания/ източници, които не са индексирани в Scopus. За някои от тези документи е ограничена функционалността.

За да видите вторичните документи, изберете раздела  Secondary documents (Вторични документи) от списъка с резултатите при търсене в Scopus.

Вторични документи в Scopus


Подобно на страницата с резултатите при  търсене на  документи, страницата за търсене на вторични документи позволява да редактирате търсенето, да прецизирате резултатите, да ги сортирате, експортирате, да преглеждате цитираните документи, да създавате библиографии, както и да ги отпечатвате, изпращате по имейл и да създавате PDF файлове. Вторичните документи са обозначени със специална икона.

2

Тъй като тези документи не са налични в Scopus, не можете да отворите документа или да видите резюмето. За някои вторични документи, само някои полета са достъпни за търсене. Например, ако търсите в полето „резюме“ и то не е налично за вторичния документ, този документ не се включва в резултатите от търсенето. 

Повече информация можете да прочетете на: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11423/supporthub/scopus/#viewreferences

Няма коментари:

Публикуване на коментар