5 януари 2015 г.

Подписка за продължаване на националния лиценз за базите данни ‪‎ScienceDirect‬ и ‪Scopus


Достъпът до качествени научни ресурси е неразделна част от научната инфраструктура за развитието на науката и технологиите. Отчитайки огромната роля на актуалната научна информация,  настояваме да бъде продължен националния лиценз за базите данни ScienceDirect и Scopus и МОН да осигури възможности за подпомагане научната и академична общност.
Зaщото:
  • 29 % от цитатите си българските учени получават от издания на Elsevier
  • 21 % от изследователите ни публикуват в рецензираните списания на Elsevier и на практика, това е най-големия чужд издател на българските учени
  • 33 % от българските учени цитират статии от периодичните издания на Elsevier.
Можете да се включите в подписката на: http://www.peticiq.com/sciencedirect.

Няма коментари:

Публикуване на коментар