10 декември 2014 г.

Световната библиотека за наука на UNESCO

UNESCO стартира Световна библиотека за наука (The World Library of Science - WLoS), която цели да подпомага образованието и науката по света. Безплатната библиотека е разработена със съвместните усилия на ЮНЕСКО, Nature Education и Roche, за да даде на студентите от целия свят, особено на тези в необлагодетелстваните региони, достъп до актуална научна информация, както и възможности за споделяне на опит и обучение чрез дискусия с връстниците си. В момента в библиотеката са публикувани 300 научни статии, 25 книги и над 70 клипа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар