7 декември 2014 г.

Oбновяване на Scopus. Импакт на публикация

В началото на м. декември Scopus реализира две важни промени. Заглавната страница на Scopus е обновена, за да се повиши оперативната съвместимост със SciVal, аналитичен продукт на Elsevier. Добавен е и новия наукометричен показател - импакт на публикация - Impact per Publication (IPP). Той е досега съществуващ компонент при изчисляването на SNIP (Source Normalized Impact per Paper) и отчита цитатите на статиите, публикувани в научното списание, но не взема впредвид предметната му област. Този индикатор си прилича с импакт фактора, който използва двугодишен прозорец за цитиране, вместо три години, както е при IPP. Вижте формулата за изчисление (за 2013 г.) и прочетете повече за него на journalmetrics.com.
 
Индикаторът е публикуван в  нов таб на страницата на съответното списание и позволява на учените и библиотекарите по-добре да сравняват и оценяват научните списания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар