20 ноември 2014 г.

Scopus и SciVal предоставят данните за световната класация на университетите

The Times of Higher Education (THE) и Elsevier ще си партнират, като Elsevier ще предоставя данните за реномираната Световна класация на университетите. В класирането ще продължат да се използват балансирани показатели за оценка на университетите във всички основни направления, вкл. научни изследвания, трансфер на знания, международно сътрудничество и уникалното - среда за преподаване. Данните за публикуваните научни изследвания ще бъдат изготвени на базата на Scopus - най-голямата библиографска база за рецензирани научни публикации в света. Така класацията, ще бъде в състояние да анализира изследователската дейност на много по-голям брой институции - включително институции от нововъзникващите икономики, които представляват все по-голяма част от научните изследвания. THE ще използва SciVal, аналитичен инструмент на Elsevier, с което ще се обновят показателите за ефективност на изследванията и анализите.
The Times of Higher Education и Elsevier започват и ежегодно проучване за академичната репутация. Това проучване ще предоставя данни за World University Rankings, за да се осигури най-подробна картина на водещите университети в света, оценени от тези, които най-добре разбират постиженията в преподаването и научноизследователската дейност: самите учени.
Данните, преди това събирани от Thomson Reuters, ще се обработват от екип от анализатори и ще подпомагат класациите THE World University Rankings, THE 100 Under 50, THE Asia Rankings и THE BRICS & Emerging Economies Rankings (от 2015 г.). 

Няма коментари:

Публикуване на коментар