16 октомври 2014 г.

Научните изследвания у нас се финансират от чужди източници

Научните изследвания у нас се финансират главно от чужди източници. По предварителни данни на НСИ за състоянието на научноизследователската дейност у нас през 2013 г. този дял е 48,3% от общите разходи, с увеличение от 2% спрямо 2012 г. Това се дължи на клиничните изследвания на лекарства. Други източници на средства за НИРД през м.г. са сектор „Държавно управление“ с дял 31,7%, който отбелязва увеличение с 0,2 пункта спрямо 2012 г., и сектор „Предприятия“, при който се отчита намаление с 1,4 %, достигайки 19,4% относителен дял от общите разходи за НИРД.
Източник: www.azbuki.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар