26 октомври 2014 г.

Класация на научните организации в България по иновации

Класация на научните организации в България по иновативни знания: или научните публикации на дадена институция, цитирани в патенти. Класацията е въз основа на Patstat (http://www.epo.org/). Източник: http://www.scimagoir.com/
1. Българска академия на науките
2. Медицински университет - София
3. Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
4. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
5. Тракийски университет - Стара Загора


Няма коментари:

Публикуване на коментар