19 август 2014 г.

Данни за финансиращите изследваниятa организации в SCOPUS

В SCOPUS можете да откривате данни за финансиращите организации в науката. Това става при използване на сложно търсене (Advanced Search) в следните области:
   FUND-SPONSOR Пълно име на финансиращата организация  
   FUND-ACR           Акроним  
   FUND-NO             Номер на финансирането
Опцията е възможна чрез FundRef, където издателите депозират стандартизираните имена на финансиращите организации.
Прилагам пример за търсене по FUND-SPONSOR (European Commission) и ограничаване за Bulgaria. От списъка с резултатите (42 бр.), като отворите съответния запис на статията, в секцията за признание, ще намерите конкретната информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар