3 август 2014 г.

Наукометричният показател - Impact per Publication (IPP)

Запознайте се с още един наукометричен показател - Impact per Publication (IPP), който използва Elsevier. Той е досега съществуващ компонент при изчисляването на SNIP (Source Normalized Impact per Paper) и отчита цитатите на статиите, публикувани в научното списание, но не взема впредвид предметната му област. Този индикатор има прилики с импакт фактора, който използва двугодишен прозорец за цитиране, вместо три години, както е при IPP. Вижте формулата за изчисление (за 2013 г.) и повече за него на journalmetrics.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар