3 август 2014 г.

PubMed Central Europe

PubMed Central Europe е уникален безплатен информационен ресурс за учените в областта на биомедицински и здравни науки. Базата данни позволява търсене в 28 милиона резюмета и 2,6 милиона научни статии в пълен текст от PubMed и PubMed Central. За разлика от тях  в PubMed Central Europe могат да се намерят данни и допълнително съдържание, включително патенти, клинични насоки, докторски дисертации и научни съобщения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар