15 март 2014 г.

Обучение за базата данни Reaxys


Част от Информационното рали на издателство Elsevier е обучението за платформата Reaxys. То ще се проведе на 19 март 2014 г.  в Института по органична химия на БАН. Семинарът ще се проведе от представителя на Elsevier Пйотр Голкевич. Програмата включва: Въведение в Reaxys за начинаещи и напреднали – търсене и инструменти, търсене на химични вещества, реакции, синтез.
Домакин на обучението е Института по органична химия на Българската академия на науките. Поканени са учени, преподаватели и докторанти в областта на химията, биохимията и фармакологията. Reaxys е уеб базиран инструмент за извличане на химична информация и данни от публикуваната литература в списания и патенти. Информацията включва химични съединения, химични реакции, химични свойства, свързаните с тях библиографски данни и експериментални процедури от избрани списания и патенти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар