9 март 2014 г.

Информационно рали подпомага българската научна общност

От 18 до 20 март 2014 г. ще се проведе първия етап от Информационното рали под надслов "Elsevier подпомага българската научна общност". Потребителите от БАН, СУ „Кл.Охридски” и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" ще се запознаят с новия интерфейс и функции на базите данни ScienceDirect и Scopus – достъпни за академичната общност по лиценз на МОН. Представители на издателя ще информират потребителите за колекциите от електронни книги на Elsevier, които вече наброяват 20000 заглавия, с базите данни: EMBASE, Reaxys и Engineering Village. Ще бъде акцентирано и на Менделей - свободна социална платформа за учени с функционалност на база данни и на софтуер за библиографски мениджмънт. Обученията ще се проведат на български и английски езици. За подробности се свържете с библиотеките домакини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар