28 октомври 2013 г.

Обучения за платформата Reaxys

Как да търсите научна информация в платформата Reaxys е темата на обученията, организирани от Министерството на образованието и науката, съвместно с издателство Elsevier на 28, 29 и 30 октомври 2013 г.  Домакини на обученията са Медицинския университет в Пловдив, Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас и Химико-технологичния и металургичен университет в София.  Обучителните сесии са във връзка с  пробния  достъп до Reaxys за периода от 01 юли 2013 до 30 януари 2014 г. Учени, преподаватели  и работещите в областта на химията, биохимията и фармакологията са поканени. Reaxys е уеб базиран инструмент за извличане на химична информация и данни от публикуваната литература в списания и патенти. Информацията включва химични съединения, химични реакции, химични свойства, свързаните с тях библиографски данни и експериментални процедури от избрани списания и патенти. Ето и  програмата на обучителните сесии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар