22 октомври 2013 г.

ScienceDirect предлага 3D изображения в онлайн статиите

Елзевир обяви сътрудничесвото си с Kitware, световен лидер в разработването на модерни технологии за визуализация. По този начин, читателите могат интерактивно да проучват 3D изображения, в рамките на онлайн статиите в ScienceDirect. 3D визуализацията е важна за разбирането на сложни структури, динамични симулации и открития в различни научни дисциплини, като молекулярна биология, астрофизика, медицински изображения и инженеринг. За да отговори на нарастващото търсене на 3D визуализация в различни научни дисциплини, Elsevier към днешна дата предлага услугата в 23 списания от научните области: молекулярна биология, археология, неврология и психиатрия. Очаква се през следващите три месеца броят на списанията с 3D да нарасне значително. Вижте примерна статия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар