18 ноември 2013 г.

Какво е ORCID?

Пред учените винаги е съществувало предизвикателството за справяне с проблема с еднаквите имена. OpenResearcher &ContributorID  (ORCID) е неправителствен проект, който цели създаването на единен регистър на учените и изследователите чрез единен идентификационен номер. Той решава предизвикателството с еднаквите имена на учените. Целта на регистъра е учените  да притежават уникален дигитален идентификатор и така да съберат публикациите си на едно място в мрежата. Библиографската и наукометрична база данни Scopus  на издателство Elsevier подпомага този процес. На страницата на автора (профил на автора) в  Scopus има директна връзка към ORCID, която прави възможно експортирането на записите с публикациите на автора директно в ORCID.
Научете повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар