6 октомври 2013 г.

Научните компетенции на институциите в България

На сайта на МОН са публикувани резултатите за научните компетенции на институциите в България, осъществени със наукометричната система SciVal Spotlight (SCOPUS 2001-2012).  Можете да се запознаете с резултатите по научни организации, области на знанието, автори и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар