12 октомври 2013 г.

Scopus индексира първите 7500 заглавия книги

Scopus индексира първите 7500 заглавия книги, като част от своята програма за разширяване. До 2015 г. около 75 000 заглавия книги ще бъдат индексирани в базата данни. Включването на книги ще допринесе за увеличаване на броя на записите, които са вече повече от 50 милиона, получени от 20 000 научни списания и 5,5 милиона материали от конференции. На практика всички типове научни публикации - списания, материали от конференции и книги, могат да бъдат цитирани и реферирани и следователно да допринесат за оценката на въздействието на научните изследвания. Чрез включването на книги  се затвърждава присъствието на Scopus в съдържанието по хуманитаристика и се гарантира, че Scopus по-ефективно ще отговори на нуждата от оценка на дисциплините в областта на социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки. Всички заглавия в Scopus Book Titles Expansion Program са включени без допълнителна такса - по стандартния лиценз на Scopus.

Няма коментари:

Публикуване на коментар