14 септември 2013 г.

Измамите в медицинските изследвания и практикa

Излезе книжката за месец септември на Research Trends -  онлайн бюлетин в областта на научните изследвания. Всред публикациите внимание привлича статията на Стивън Шийрорен "Шарлатани и подражатели: измамите в медицинските изследвания". Злоупотреби могат да бъдат забелелязани в много области на научната дейност, но може би най-проблемните са в областта на медицината, където резултатите от проучванията често влияят пряко върху здравните политики, и в по-широк план, на състоянието на пациентите. Измамата се определя като умишлено недобросъвестно поведение с цел лична изгода. Някои автори посочват, че когато става дума за научни изследвания е трудно да се направи разграничение между измами и грешки, причинени от недоразумения или некомпетентност. Грешките могат да са в резултат на неправилно планиране на проучването, неадекватно поведение по време на научните изследвания или предубедено тълкуване на резултатите. Статията представя първо кратък преглед на различните видове изследвания с нарушения и защо тези нарушения се извършват. Втората половина се фокусира върху последиците от нарушенията и какво може да се направи срещу това явление. Вижте цялата статия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар