13 юли 2013 г.

Списания по химия


Biomaterials
Current Opinion in BiotechnologyЗнаете ли, че базата данни ScienceDirect предоставя  достъп до 131  заглавия  списания в пълен текст в областта на  химията и 110  заглавия  в областта на химичното инженерство. Между тях са издания с висок импакт фактор като:

(Посочените стойности на импакт фактора са за 2012 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар