21 юли 2013 г.

Сродни статии в ScienceDirect

Сродни статии (Related Articles) по определена тема е една от най-ценните функции на  ScienceDirect. При достъп до пълния текст на статията в базата данни на потребителя се препоръчват статии със същите ключови думи. Предлаганите статии  гарантират, че няма да бъдат пропуснати ценни научни изследвания в областта, в която се търси. Свързаните статии се показват от дясната страна,  по ненатрапчив начин, на ниво статия. Системата подбира и предлага 15 свързани статии, като показва само 3 статии.  Свързаните статии са в PDF формат и ако потребителят има  достъп може да ги види в пълен текст. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар