5 юли 2013 г.

Научните списания с висок импакт фактор за 2012 г.

Вече е достъпен новия доклад с класацията за 2012  г. за  импакт фактор на научните списания (Journal Citation Report - Science Edition). Вижте първите 20 научни списания  на  Елзевиер, подредени по брой цитати и импакт фактор. Класацията е изготвена на базата на  8000 научни издания.
Абревиатура на заглавие: Брой цитати: Импакт фактор:
   1 CA-CANCER J CLIN    13722    153.459
   2 NEW ENGL J MED      245605    51.658
   3 REV MOD PHYS     35720    44.982
   4 CHEM REV     112596    41.298
   5 NAT REV GENET     23358   41.063
   6 LANCET      166922    39.06
   7 NATURE      554745   38.597
   8 NAT REV MOL CELL BIO    31341    37.162
   9 ANNU REV IMMUNOL    15963    36.556
   10 NAT MATER     46348    35.749
   11 NAT GENET     81183    35.209
   12 NAT REV CANCER     32628    35
   13 ADV PHYS     4849    34.294
   14 NAT REV IMMUNOL     24831    33.129
   15 NAT REV DRUG DISCOV   19470    33.078
   16 NAT BIOTECHNOL    38728    32.438
   17 CELL     178762    31.957
   18 NAT REV NEUROSCI   26938    31.673
   19 NAT NANOTECHNOL    21920    31.17
   20 SCIENCE      508489    31.027

Няма коментари:

Публикуване на коментар