3 юли 2013 г.

Нова семантична технология в медицинските научни списания

Elsevier обяви предстоящо пускане на нова онлайн платформа и система за управление на съдържанието на 500 онлайн списания в областта на медицинските науки и науките за живота. Новата онлайн платформа ще предоставя подобрена точност на резултатите от търсенето, улеснени възможности за публикуване и по-високо качество на четене за посетителите, използващи мобилни устройства. Услугата се нарича Smart Content и е на базата на водеща семантична технология за обогатяване на съдържанието в областта на здравеопазването, медицинските науки и науките за живота чрез прилагане на EMMeT™ (Elsevier Merged Medical Taxonomy). Семантично маркираното съдържание подпомага редакторите на научните списания в предлагането на колекции, систематизирани около теми, които са от значение за читателите. Екип от таксономи ръчно включва понятия от потребителския речник, вкл. на жаргон, съкращения и акроними, за да се подобри търсенето на естествен език. EMMeT™ има повече от един милион понятия и три милиона синоними, от които 250 000 са основни клинични понятия. Направленията включват заболявания, лекарства, процедури, анатомия, клинични белези и симптоми, организми и вещества. Впечатлява версията за мобилни устройства и лекарите могат да четат или публикуват от мобилните си устройства. Smart Content цели да подобри достъпа и издигне качеството на медицинските списания на Елзевиер в Интернет среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар