22 май 2013 г.

Наградите за наука „Питагор“ 2013

На 21 май, на тържествена церемония бяха връчени наградите „Питагор“ на Министерството на образованието, младежта и науката. Това са едни от най-престижните отличия в България в областта на науката. Според министърът на образованието Н. Милошев: 'Българската наука продължава да се разширява въпреки трудностите'.
  • Голямата награда "Питагор" за млад учен, президентът Росен Плевнелиев връчи на главен асистент Николай Георгиев от Химикотехнологичния университет и главен асистент Петко Денев от Института по органична химия. Д-р Георгиев работи в областта на молекулните сензори, а д-р Денев разработва лечебни храни с имуностимулиращ и антитуморен ефект.
  • Деканът на Факултета по химия и фармация на СУ чл.кор.проф. дхн Тони Спасов получи голямата награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти.
  • Носител на наградата "Питагор" за утвърден учен в техническите науки e член-кореспондент, професор, доктор на техническите науки, доктор на математическите науки - Красимир Т. Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженернство на БАН.
  • Носител на наградата "Питагор" за утвърден учен в областта на биомедицинските науки получи професор, доктор на медицинските науки, доктор Людмила Б. Георгиева от катедрата по „Медицинска микробиология”, Медицински факултет на Медицински университет в София.
  • Носител на наградата "Питагор" за утвърден учен в природните науки бе присъдена на проф., доктор на химическите науки Георги Н. Вайсилов от Софийския университет, Факултет по химия и фармация.
  • Носител на наградата "Питагор" за утвърден учен в обществените и хуманитарните науки получи проф., доктор на педагогическите науки - Сава И. Гроздев от Института по математика и информатика на БАН.
  • Носител на наградата "Питагор" за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса получи научен колектив с ръководител доц. доктор Павлинка Долашка от Института по органична химия с Център по фитохимия, БАН.
Специални награди за принос в развитието на науката получиха:
  • Академик, професор, доктор на химическите науки Дечко П. Дечков от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”- БАН.
  • Доцент доктор Леандър Литов, Софийски университе „Св. Кл. Охридски”.
  • Професор, доктор Владимир И. Генчев, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) - БАН.
Наградата на фонд „Научни изследвания” за научен мениджър бе присъдена на проф. доктор на техническите науки Христо Белоев от Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Всички наградени учени имат забележителна публикационна дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар