18 май 2013 г.

Онлайн система за публикуване в ScienceDirect

Този пост е отговор на въпросите за възможностите за публикуване от български автори в научните списания с висок научен престиж, влючени в базата данни ScienceDirect. Всяка година  издателство Elsevier публикува 250 000 научни статии и защо Вашата статия да не е една от тях и получи международна видимост?
Издателството е създало специална онлайн система за предлагане на ръкописи за публикуване в базата данни ScienceDirect. Тя позволява всички етапи от процеса по приемането на статията за публикуване да са видими след съответната регистрация на автора в системата на издателя. Основната информация е публикувана на страницата за автори  и отговаря на въпроси свързани с: регистрацията в системата, подаването на ръкописа, изискванията за формата на резюмето, ключови думи и предметизиране, качването на файлове, проверка на статуса на ръкописа и начините за редакция и връщане на ръкописи. Ето и документ за справка за основните неща,  които следва да проверите, преди да изпратите Вашата статия на издателя. Внимание е отделено на правата и задълженията на автора и политиката за авторско право. Другата възможност за предложения на статии е от началната страница на ScienceDirect, чрез преглеждане на списанията, да се отиде на страницата на съответното списание и от там от връзката за предлагане на статия (submit paper)  авторите да предложат ръкописа и се запознаят със специфичните изисквания за публикуване на съответната редакционна колегия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар