28 май 2013 г.

Конкурси на фондация "Елзевир" за 2013 г. за насърчаване на жените-учени и за иновативни проекти в библиотеките


24-ти юни е крайния срок за подаване на проектни предложения за насърчаване на равенството между половете във висшето образование и изграждане на капацитет на библиотеките в развиващите се страни. Наградените ще бъдат обявени през месец декември 2013 г. Фондацията предоставя една, две и тригодишни грантове от 5000 до 50 хиляди долара на година, на обща стойност 100000 долара. Фондация Елзевир (Elsevier Foundation) ще приема предложения до една страница от 6 Май до 24 юни на сайта си www.elsevierfoundation.org. Четиридесет одобрени кандидатури ще бъдат поканени да представят подробни предложения след 3 септември 2013 г.

Новата програма за учени подкрепя проекти, насочени към талантливи жени-учени в началото или средата на тяхната научна кариера, с цел постигнане на баланс между ангажиментите им в семействата и академичната им кариера. Безвъзмездните средства са за стипендии за насърчаване на институционалната научноизследователска дейност; застъпничество и политики за развитие на жените в науката; за посещения на конференции, важни за тяхната кариера; за подпомагане на грижите за децата,  за наставничество и изграждането на мрежи.

Програмата за библиотеките осигурява безвъзмездна помощ за подобряване на достъпа до научна, техническа и медицинска информация. За 2013 г. приоритетите са свързани с професионалното обучение на библиотекарите, в ролята им на застъпници в техните научно-изследователски екосистеми, за задълбочаване на връзката между достъпа до научни изследвания, образованието и въздействието на научните постижения върху здравето. Приоритетни ще са и проекти, които демонстрират резултати с мултиплициращ ефект.

Няма коментари:

Публикуване на коментар