4 април 2013 г.

Изследователи на утрешния ден: изследване за поведението на поколението докторанти Y

През 2009 г. Британската библиотека и Joint Information Systems Committee (JISC ) започват тригодишно  изследване  всред докторантите от  "Поколение Y", родени между 1982 г. и 1994 г., за тяхното поведение при търсене на научна информация. В проучването са взели участие над 17000 докторанти от повече от 70 висши учебни заведения. Наскоро публикуваните резултати от проучването разкриват проблемите  на докторантите за развитие на научно-изследователската им дейност, тяхното обучение и подкрепата им.
За библиотекарите от академичните и научни библиотеки, като проблем се очертава очевидния спад на абонираните заглавия и риска да не бъдат подновени абонаментите на колекциите от електронни списания. Риск е и залитането на финансиращите изследователската работа органи по колекции на свободен достъп, както и технологичните ограничения при споделяне на ресурси всред докторантите.
Проучването установява, че поколението Y от докторанти използва сложни информационно-търсещи методи  и комплекс от информационни източници. Те не са заслепени от технологиите и са напълно наясно с критичните въпроси като достоверност и автентичност на източниците на информация за доказателства в областта на научните изследвания.
  • Младите учени, които са на 29 години или по-млади предпочитат докторантури в точните науки, технологиите и медицината.
  • От 6161 докторанти от поколението Y в извадката, 94%  от тях учат редовна докторантура.
  • Текстовете и вторичните източници, цитирани и прилагани като доказателствен материал в изследванията преобладават, в сравнение с първичните източници във всички научни дисциплини.
  • Повечето докторанти използват  повече от един вид ресурс като източник на информация, като електронните списания доминират.
  • Изследването посочва, че ако докторантите не могат да използват пълнотекстова статия  в електронно списание, поколението Y  разчита и използва и резюмета, което е почти половината повече от обема резюмета, който предишното поколение са използвали.
  • Освен абонираните ресурси като източници за научна информация, трябва да се отбележи, че Google играе важна роля като източник на информация във всички научни дисциплини.
  • Поколението Y докторанти рядко са наясно с действителния издател или името на базата данни, тъй като те разчитат на интерфейса на търсене на  използваната библиотека или Google.
  • Налице е широко разпространено непознаване и несигурност за самостоятелно архивиране в репозиториуми на отворен достъп всред докторантите от всички възрасти.
Прочетете цялото проучване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар