17 март 2013 г.

Ежегодни награди за наука "ПИТАГОР"

МОМН обяви конкурсa за ежегодните награди за наука "ПИТАГОР". Ще бъдат раздадени награди в следните категории:
1. Голяма награда за млад учен 2013 г.
2. Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти 2013 г.
3. Награда за учен в областта на:
3.1. техническите науки
3.2. биомедицинските науки
3.3. природните науки и математиката
3.4. обществените и хуманитарните науки
4. Награда за научен колектив за внедрени разработки в бизнеса 2013 г.
Наградените получават статуетка, изработена от В. Рашидов и парична премия от МОМН.
За показателите за научни публикации в чуждестранни издания с импакт фактор и среден брой цитирания в авторитетни издания се използва и базата данни "SCOPUS".
Крайният срок за подаване на документите е 29 март 2013 г. Повече информация .

Няма коментари:

Публикуване на коментар