6 април 2013 г.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)


Какво е  ORCID?
Като изследователи и учени сте  изправени пред постоянното предизвикателство научно-изследователската Ви дейност да бъде свързвана с тази на колегите ви с подобни имена. Вие трябва да бъдете в състояние лесно и еднозначно да свързвате с вашата самоличност изследователската си дейност,  данни, статии, медийни изяви, цитати, експерименти, патенти и др. С увеличаването на броя и разнообразието на системи за научни изследвания и информация институциите трябва да си взаимодействат за да не  въвеждат отново и отново тези данни.
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)  е организация с нестопанска цел, която цели да създаде и поддържа регистър на уникални идентификатори за учените и прозрачни модели на свързване на научноизследователските им дейности и резултати. Имате възможност да изпратите детайлите за Вас като автори и списък на публикациите на ORCID чрез SCOPUS. Възможно е Вашите публикации в Scopus да са насочени в няколко различни авторови профили, тъй като те се генерират автоматично. За да се създаде единен профил, съдържащ правилните публикации, можете да  следвате стъпките в този наръчник.
 "Старт" бутона ще ви отведе до сайта на ORCID , където можете да намерите вашия профил (и) в Scopus и да изпратите вашето ID списък и списък на Вашите публикации до ORCID.

1 коментар: