14 април 2013 г.

Безплатен достъп до архивите на математическите списания


 
Елзевир предлага свободен достъп до архивни статии на списанията по математика през интерфейса на базата данни ScienceDirect. Математиците използват сравнително малко статии, но го правят интензивно. Математическата общност е малка и не-добре финансирана, в сравнение с други дисциплини. Затова учените в някои (особено от по-малки) организации не винаги имат достъп до ключови статии по математика. Елзевир предприема действия за подкрепа на развитието на  научната дейност в тази общност. Архивите на високо-рейтингови списания по математика са открити и свободно достъпни назад до 1995 г., годината, в която започва включването на списанията и в електронен формат. За някои от списанията се започва от  том 1, брой 1. след 1960 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар