16 март 2013 г.

50 милиона записи в SCOPUS

  
На 15 март 2013 г. записите  в  наукометричната и библиографска база данни SCOPUS достигнаха 50 милиона !

Няма коментари:

Публикуване на коментар