5 януари 2013 г.

Нови научни публикации за 2012 г. в SCOPUS


В началото на Новата година е време за равносметка. Включените нови публикации от български автори/учени в базата данни SCOPUS за 2012 г. са вече 3148. Тенденцията е те да нараснат. Това е така, защото продължават да излизат книжки от списания за 2012 г., а и процесът на техническа обработка отнема време. Анализът  по брой научни публикации по научни дисциплини показва, че тази година най-много са публикували учените в следните области:
   Physics and Astronomy
  
   Medicine
   Chemistry   
   Biochemistry, Genetics and Molecular
Топ периодичните издания и съответно с най-голям брой статии в които са публикували българските учени са :
   Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences
   Journal of Physics Conference Series 
   Biotechnology and Biotechnological Equipment
   Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence   and Lecture Notes in Bioinformatics
  Bulgarian Chemical Communications 
По езици положението е следното: най-много са статиите са на английски език, следват на
български език, на руски език, немски език и др.
Като институции, БАН запазва водещото си място по брой научни публикации в международно индексирани списания, следвана от СУ "Св. Кл. Охридски" и Медицинския университет в София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар