5 февруари 2012 г.

Престиж на български научни списания

Вижте престижа ( SCImago Journal Rank) на първите 10 български научни списания в базата данни SCOPUS. Този показател се използва за оценка на научни списания.
заглавие: SJR (SCImago Journal Rank):
 • ZooKeys 0.048
 • Folia Medica 0.041
 • Biotechnology and Biotechnological Equipment 0.038
 • Propagation of Ornamental Plants 0.032
 • Problems of Infectious and Parasitic Diseases 0.032
 • Applied Mathematical Sciences 0.031
 • Compтes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences 0.031
 • Advanced Studies in Theoretical Physics 0.029
 • Bulgarian Chemical Communications 0.029
 • Oxidation Communications 0.029

  Списанието ZooKeys има най-голям престиж ( SCImago Journal Rank) за 2011 година от българските научни списания.

 • Няма коментари:

  Публикуване на коментар