1 февруари 2012 г.

Как да публикуваме

Предлагам на Вашето внимание 3 видео материала (на англ. ез), които да подпомогнат младите научни работници (а и не толкова), как да преминат по-лесно през сложния процес на подготовка и подаване за печат на научна публикация.

Как да публикуваме 1 - Подготовка на ръкописа
Съвети за автори, включително как да определите дали сте готови за публикация, да изберете формата на ръкописа, да изберете подходящото списание и прочетете ръководството за автори в това списание.

Как да публикуваме 2 - Използване на подходящ език
Съвети за авторите относно използването на правилен език в ръкописа, как редакторите и рецензентите да разберат вашите послания, за доброто използване на английската граматика и къде да потърсим помощ по отношение на езиковата редакция или превод.

Как да публикуваме 3 - Структура на статията
Съвети за авторите за структуриране на статията преди подаване за печат. Представяне и онагледяване на методи, резултати, доводи, заключение, благодарности, пристатийна библиография и помощни материали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар