5 февруари 2012 г.

Търсене в списанията и книгите на SciVerse ScienceDirect чрез WorldCat Local

OCLC и Elsevier подписаха споразумение, което да направи възможно за потребителите на OCLC WorldCat Local, търсене в пълния текст на списанията и книгите в SciVerse ScienceDirect. Библиотеките, които имат абонамент могат да стигат до пълния текст на тези списания и книги. OCLC предлага достъп до повече от 922 млн. материали. С това сътрудничество Elsevier засилва ангажимента си към библиотечната общност и повишава използването на научните си публикации като предлага достъп чрез платформи, които потребителите използват.

Няма коментари:

Публикуване на коментар