29 януари 2012 г.

Фонд подпомага превода на книги

Fund for Central and East European Book Project е програма, която подпомага превода и разпространението на качествени литературни и научни книги на езиците на Централна и Източна Европа. Приоритет се дава на преводи на литературни произведения и публикации в областта на хуманитарните науки за повишаването на обмена на знания и информация през териториалните и културни граници. Поощрява се превода на оригинални литературни произведения и научни работи, които са от интерес за широка общественост. Крайните срокове са 15 февруари и 15 август всяка година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар