20 ноември 2011 г.

Образованието в G-8

Вижте изследване за 2011 г. на американския департамент за образование, което се прави на всеки две години и изследва ключови показатели за образованието в групата на Осемте (страни) - G-8, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените щати. В доклада са разгледани пет тематични области: население и обват на записаните в училище, академични постижения, контекст за обучение, разходи за образование, както и образователно равнище и доход. Резултатите са изготвени от Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (OECD), Program for Indicators of Education Systems, както и Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която се координира от OECD.

Няма коментари:

Публикуване на коментар