20 ноември 2011 г.

Aктуализация на рейтинговата система на висшите училища в Република България

На среща в МОМН са дискутирани предложения за актуализация на критериите и индикаторите, които да бъдат използвани за обновяване и доразвиване на рейтинговата система.
Предвижда се в новото издание да бъдат използвани 50 показателя, в 6 групи, които измерват качеството на учебния процес, научната дейност, реализацията на завършилите, престижа на висшите училища, състоянието на учебната среда и удовлетвореността на студентите от социално-битовите и административните услуги. Предвижда се включването на данни, измерващи регионалната значимост на висшите училища. В група 2 "Научни изследвания" са включени и следните показатели:

- Индекс на цитируемост на висшето училище по SCOPUS
- Индекс на цитируемост по научна област по SCOPUS
- Статии в научни списания по SCOPUS

Представените предложения за промени в методологията отчитат направените препоръки от заинтересованите страни и са в съответствие с тенденциите при създаването на рейтингови класации в ЕС и по света.

Няма коментари:

Публикуване на коментар