15 юли 2011 г.

Безвъзмездна финансова помощ за проекти на докторанти и млади учени

Mинистерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. Целта на инициативата е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България и страните членки на ЕС. Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

Всред подкрепяните дейности са подкрепа за научни публикации в международно признати списания и осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки.
Краен срок за представяне на предложенията е 13 септември 2011 г., 16.30 ч.  Приложен е и Пакет документи за кандидатстване. Повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар