4 юли 2011 г.

Ново българско списание в базата данни Скопус


Научното списание "Европейски журнал за изследвания в туризма – EJTR (European Journal of Tourism Research) се издава у нас на английски език и е едно от 130-те издания в сферата на туризма по света. Списанието се издава от Висшето училище Международен колеж Добрич с помощта на "Фонд научни изследвания". Българското списание вече е част от най-голямата библиографска база данни SCOPUS в раздела "Социални науки". Главен редактор на изданието е академичният директор на Висшето училище Станислав Иванов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар