21 юли 2011 г.

Импакт фактор на списанията на Elsevier за 2010 г.

Според Journal Citation Reports за 2010 г.  публикуван от Thomson Reuters, повече от 55% от списанията, издавани от издателство Elsevier са  увеличили своя импакт фактор (ИФ)  в сравнение с 2009 г.- 2010 г.  и  49%  от хостваните от  Elsevier  списания  също имат повишен импакт фактор.  23% от всички научни списания на издателството са класирани в топ 10% в тяхната категория.
Глен Кембъл - Изпълнителен заместник-президент на Global Medical Research Journals казва:
"Ние отчитаме факта, че импакт факторът е само един от показателите за качеството на научните издания ". Мартин Танке - Управляващ директор за наука и технологии на Elsevier добавя: "Продължаваме да търсим начини за подобряване на качеството на нашите списания. Всред приоритетите ни са: ускоряване на процеса на рефериране и достъп до научна информация и инвестиции в нови инструменти, които рационализират процеса  на издателската дейност. Работим с нашите партньори за подобряване на комуникацията и сме доволни от значителното увеличение на импакт фактора на списанията за тази година."
Списание The Lancet и трите специализирани Lancet списания подобриха  своя импакт фактор тази година. The Lancet от  ИФ 30,758  достигна  33,633 и се класира на 2-ро място в област медицина. Lancet Infectious Diseases и Lancet Neurology запазват своите първи места  в съответните категории, а Lancet Oncology има  увеличение на импакт фактора си от 14,470 на 17,764.
Водещото списание Cell на Cell Press има увеличение на импакт фактора си от 31,152 на 32,401 и остава номер едно списание в областта на изследванията в областта на клетъчната биология, биохимията и молекулярната биология.
Импакт факторът на сп. Immunity  показа впечатляващо 18% увеличение до 24,221. Сред  новите издания на Cell Press, списание Cancer Cell  показва увеличение от почти 7% до 26.925,  Cell Stem Cell  - увеличение до 25,943 и Cell Host&Microbe - до 13,728 като продължава да расте  вече трета поредна  година.
67 списания на издателство Elsevier тази година получиха своя първи импакт фактор, някои от тях с впечатляващ резултат, включително:
Communications in Non-Linear Science and Numerical Simulation (2,697) - влиза в топ десет на три категории:
  6-то в област приложна математика от 236 списания,
  5-то  в категория математика и интердисциплинарни приложения от общо 92 списания,
  5-то в категория физика, течности и плазми от общо 31 списания.
History of the Family (0,595) се класира на 8 място в категория ортопедия от 26 списания.
JACC Cardiovascular Imaging (5,528) - се класира на 4-то място от общо 111 списания в категория Радиология, нуклеарна медицина и медицинска образна диагностика и заема 11-то място в категория кардиология &сърдечно-съдовата система от 114 списания.
JACC-Cardiovascular Interventions (5,862) - влиза на 10 място от 114 списания в категория  кардиология&сърдечно-съдова система.
Импакт факторът е мярка за честотата, с която научна статия в дадено списание е цитирана в дадена година. Импакт фактор подпомага оценката на списанието,  в сравнение с други в същата област.

Няма коментари:

Публикуване на коментар